Het is al even gaande: het publieke gesprek over seksuele grensoverschrijding. Sommigen noemen het een hype. Het kan goed zijn dat u een van die mensen bent die er inmiddels moe van zijn. Maar ik hoop juist dat het gesprek nog lang niet is afgelopen. Ik hoop dat het leidt tot blijvende verandering. Dat is nodig. Dat blijkt alleen al uit de cijfers: bijna driekwart van de vrouwen in Nederland krijgt te maken met seksuele intimidatie. En de gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis.

Ik ben dankbaar gestemd over berichten van moedige mensen die hun ervaringen delen. En over andere moedige mensen die zich realiseren dat zij het soms waren die grenzen overschreden. Er is een hoop te leren in deze gesprekken, ik denk voor iedereen. Sommigen noemen het een heksenjacht. Ik hoop dat de gesprekken nog beter worden, omdat het ons allemaal aangaat. Dat slachtoffers worden gehoord en niet weggehoond. Ik hoop dat de tv-programma’s en andere media een constructievere rol op zich nemen en ruimte maken voor kwetsbare gesprekken. Sensatie is hier niet aan de orde.

Misschien komt het doordat ik geen tv heb, dat ik nog steeds denk dat #MeToo vooral belangrijke gesprekken op gang brengt over seksuele grensoverschrijding en zeggenschap over je eigen lichaam. Ik hoop dat generaties mensen na mij het makkelijker vinden dan ik het vond en vind om hun grenzen aan te geven.

Het zou grote winst zijn als #MeToo ertoe leidt dat mensen zich niet langer schamen en verbergen omdat iemand anders hun grenzen heeft overschreden. Het zou prachtig zijn als het leidt tot een samenleving van mensen met meer vertrouwen en zelfvertrouwen die elkaars integriteit respecteren.

Ik hoop dat het voor iedereen vanzelfsprekend wordt dat flirten en seks gebeurt met wederzijdse instemming. En dat als het zo is dat een van de betrokkenen iets niet wil of leuk vindt, het geen flirten of seks meer is, maar machtsmisbruik. Dat neemt niet weg dat seksualiteit een terrein zal blijven waarop we kwetsbaar zijn, ook in onze meest intieme relaties. Ik hoop dat #MeToo ook juist in die intieme relaties leidt tot verdiepende gesprekken. Gesprekken over hoe onze ervaringen met seksualiteit ons hebben gevormd, over wat ons heeft gekwetst, wat we wel en niet willen en waar we naar verlangen.

Janneke Stegeman was Theoloog des Vaderlands 2016/2017.